Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Zwangere vrouwen in Ethiopië

In het Attat-ziekenhuis, 180 kilometer van de hoofdstad Addis Abeba, Ethiopië,  loopt een speciaal ’safe motherhood program’: een programma dat de vrouwensterfte bij bevallingen wil tegengaan. Het principe is heel eenvoudig: rondom het ziekenhuis worden eenvoudige huizen neergezet waar vrouwen met zwangerschapsproblemen kunnen verblijven. Ze worden dagelijks door de medische staf gecontroleerd, krijgen voorlichting over gezondheid en hygiene, en kunnen zelf koken. Veel baby’s komen uiteindelijk met de keizersnede ter wereld. Het programma loopt al meer dan twintig jaar, er is inmiddels plek voor 39 vrouwen.De vrouwen betalen een kleine eigen bijdrage van 30 Birr (minder dan 3 euro). ‘We hebben besloten om zo’n kleine vergoeding te vragen, zodat mannen geen excuus hebben om hun zwangere vrouw zomaar thuis te laten. Vrouwen hebben van oudsher erg weinig te zeggen binnen de familie’ vertelt een van de betrokken medische missiezusters.

Het programma heeft een hoge effectiviteit: de vrouwensterfte is fors gedaald. Uitgerekend is dat binnen het programma het aantal sterfgevallen van de moeder uitkomt op 148 per 100.000 levend geborenen. Het sterftecijfer buiten het programma ligt op 1.538 overledenen per 100.000 levend geborenen: ruim tienmaal zo hoog!

De zusters geven ook veel aandacht aan familie planning: als meer moeders en kinderen de bevalling overleven, wordt de noodzaak voor een groot gezin veel kleiner…

Omdat de behandelkosten zo laag worden gehouden, moet er geld bij. De Vrienden sprongen eind 2010 bij met een bedrag van 20.000 euro. Hiermee kunnen in ieder geval 500 keizersneden bekostigd worden en kan er worden geassisteerd bij 1.200 andere bevallingen.

Citaat van Zuster Antonia Redito, nauw betrokken bij het programma:
“Sommigen vragen waarom ons programma nog steeds zichzelf niet kan bedruipen. Ons antwoord is dat onze doelgroep tot de meest kwetsbare op aarde behoort. Ons programma blijft een ‘gesubsidieerd’ programma tot de tijd dat de hulpbronnen op de wereld eerlijker verdeeld zullen zijn…’

wachtkamer in ziekenhuis Attat