Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Zusters steunen Filipijnen na Haiyan

Super tyfoon Haiyan heeft  in de Filipijnen onvoorstelbare verwoestingen veroorzaakt als de grootste tyfoon die  ooit bij land raakte. De storm is debet aan wijdverspreid materiële schade veroorzaakt in het land, een schokkend aantal dodelijke slachtoffers. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht.
Drie van de medische missiezusters zijn actief betrokken bij de overlevenden van deze storm en steunen hen bij het omgaan met hun enorme verliezen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de velen in deze wereld die getroffen zijn door deze en andere recente natuurrampen. Als u een bijdrage wilt leveren aan het herstel voor de Filipijnen en de zusters wilt helpen bij hun inzet, kunt u helpen met een gift onder vermelding van Filipijnen.

Rabobank rekeningnummer IBAN-nr.: NL95 RABO 0364 2606 02
Postbank/ING rekeningnummer IBAN-nr. NL13INGB0000335600

U kunt u ook gebruik maken van onze “Donatie” knop aan de linkerkant van de website.

Filipijnen, foto van David Yu Santos, Facebook