Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Zuster Godelieve Prové overleden

zuster Godelieve (midden), zuster Emma Panizales (rechts, zuster Pauline Sadiq (blauw)en een Indiase zusters (links)

Op 18 September 2012 is in Amsterdam op 82 jarige leeftijd Zr. Godelieve Prové overleden.

Godelieve Prové is geboren in Antwerpen (België) en na haar medische studies aan de Leuvense Universiteit sloot ze zich in 1957 aan bij de Medische Missiezusters in Nederland. Een paar jaar na haar noviciaat is ze vertrokken naar Malawi, het toenmalige Nyassaland, waar ze tot 1966 gewerkt heeft als arts. Al vrij vlug werd ze in het algemeen bestuur van de Society gekozen en kwam zo in 1967 terecht in Indonesië als de eerste sector coordinator van Oost Azië.

 
zuster Godelieve (midden), zuster Emma Panizales (rechts), zuster Pauline Sadiq (blauwe jurk) en een  Indiase zusters (links)

In het algemeen kapittel van 1973 werd ze gekozen tot algemene overste van de medische missiezusters. Godelieve was toen de derde algemene overste na Anna Dengel, die toen nog leefde. Deze periode, na het tweede Vaticaanse Concilie  was een woelige periode in de kerk en ook in het religieuze leven en dus ook bij de Medische Missiezusters. Godelieve was in die tijd een grote hulp en inspiratie bij de vele ingrijpende veranderingen die het religieuze leven toen ook bij de medische missiezusters kende. Na een eerste periode van 6 jaar werd Godelieve voor een tweede termijn als algemene overste gekozen, tot nu toe een unicum in onze gemeenschap. Haar tweede periode werd gekenmerkt door een paar ingrijpende gebeurtenissen o.a. het overlijden op 17 april 1980 van Anna Dengel, de stichteres van de Society én het overplaatsen van het generalaat van Rome naar Londen. In deze tweede periode van haar bestuur heeft Rome de nieuwe Constituties van de medische misiezusters aanvaard. Door een grotere en diepere kennis van wat “genezing” eigenlijk inhoudt én door een wereldwijde ervaring van medisch missiewerk kwam er ook een vernieuwd en dieper inzicht in wat “heelwording” betekent voor de mens, voor onze samenleving en voor de ons omringende natuur. Deze inzichten hebben sedertdien ook het apostolische en tegelijkertijd het vakkundige werk van de medische missiezusters sterk beïnvloed en daarin heeft Godelieve een groot aandeel gehad.

Toen Godelieve in 1986, na haar tweede termijn als algemene overste, terugkeerde naar district Nederland/België heeft ze de Bijlmer in Amsterdam als haar woonplaats gekozen en heeft daar verder gewerkt en geleefd in de overtuiging dat genezing en heelwording een levenslang process is.

Haar inzichten, haar kennis en haar toewijding zijn voor ons mmz. ook in die laatste periode van haar leven een inspiratie en grote steun geweest.

In dankbaarheid kijken we terug op een groot en vruchtbaar leven in de overtuiging dat Godelieve nu, vanuit een nieuw leven haar medische missiezusters gadeslaat en hen

zuster Godelieve (midden), zuster Emma Panizales (rechts) twee Indiaanse zusters (links)

tegemoet komt en bijstaat in hun wereldwijde missie van genezing en heelwording.