Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

zuster Anna en het afkick- en revalidatiecentrum RIHAA

Het afkick- en revalidatiecentrum RIHAA (Rural Integrated Health Approach to Alcoholism) heeft een capaciteit van 15-20 bedden, hoewel de bezetting meestal 35-40 personen is. Het is overduidelijk dat ze beantwoorden aan de huidige behoefte om hulp. Het RIHAA centrum is gevestigd in het Holy Family Hospital in Mandar en is in handen van MMZ. De directeur van RIHAA is zuster Anna Varkey.

Al dertien jaar strijdt dit centrum tegen alcohol- en drugsmisbruik en sinds 8 jaar is er een revalidatievoorziening. De meeste patiënten zijn jongeren. Veel van hen hebben al levercirrose, verzwakte spieren, infecties aan huid of longen en andere ziektes te wijten aan het gebruik van drugs en alcohol.

Het centrum richt zich op de volgende drie gebieden: genezing, bestrijding en preventie. De erkenning van het verslavingsprobleem neemt toe. Er zijn regelmatig gezinsgesprekken. De staf gaat naar de dorpen voor familiebezoek, voor het geven van voorlichting en het begeleiden van de patiënten. 60% van de patiënten herstelt.

in gesprek met de vrouw van patiënt

Regelmatig worden AA bijeenkomsten georganiseerd en in dorpen, scholen en pastoraten worden presentaties over de invloed van gebruik van drugs en alcohol gegeven.

groepsgesprek met de verslaafden

Jaarlijks worden ca. 600 mensen behandeld. De behandeling is holistisch: een spiritueel, mentaal, lichamelijk en emotioneel proces.

verslaafden aan het werk in de tuin als therapie

De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold. Sommige van hen zijn herstelde verslaafden. Het centrum werkt samen met het Centraal Instituut voor Psychiatrie in Ranchi.

RIHAA is ook een onderzoekscentrum en stageadres voor psychiatriestudenten. Een psychiater komt twee keer per maand voor ondersteuning, dit is een enorme aanwinst.

De uitdaging voor de toekomst

  • Het begeleiden van patiënten waarbij uitval en/of terugval dreigt vraagt om geduld en tijd. Ze hebben 24 uur per dag aandacht en toezicht nodig van gespecialiseerde medewerkers.
  • Het aantal patiënten neemt toe, er is gebrek aan een adequate ruimte om hen op te vangen.
  • Toezeggingen van de plaatselijke overheid voor financiële ondersteuning worden niet uitgevoerd.
  • De patiënten zijn meestal van lage kasten en zijn zo arm dat ze hun behandeling niet zelf kunnen betalen.

RIHAA heeft een aanvraag ingediend bij St. Vrienden MMS voor een nieuwe auto waarmee ze de buitengebieden en dorpen kunnen bereiken. Deze aanvraag is voor 100% gehonoreerd t.w. € 7575,-.