Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Aandacht voor vrouwen en kinderen

De missie in Hajipur richt zich op empowerment van de vrouwen en kinderen die meestal een ondergeschikte rol in de Indiase gemeenschap hebben. Onder de Dalit gemeenschap is de nood hoog. Goede gezondheidszorg is niet beschikbaar voor deze groep. Door de slechte hygiënische omstandigheden en de armoede, zijn de vrouwen en kinderen slachtoffer van veel ziektes die eigenlijk voorkomen kunnen worden. Het is verbazingwekkend te zien dat ongeletterde vrouwen aangemoedigd en aangespoord kunnen worden om de corruptie te bestrijden en op te komen voor hun rechten. De eerste generatie kinderen die naar school zijn gegaan en de zusters zetten zich in om de mensen bewust te maken (gewetensbezwaar) van kinderarbeid en kinderhuwelijken.

De Dalit bevolking leeft onder slavernij door hun extreme armoede, achtergesteldheid en bestaande corruptie wat leidt tot

  • ziekte onder de kinderen, jongeren en tienermoeders. Ondervoeding, wormen, voeding voor kinderen onder 5 jaar, meisjes met bloedarmoede of menstruatieproblemen.
  •  Gebrek aan kennis over het geven van borstvoeding aan baby’s en goede verzorging van kinderen
  •  Grote aantal lichamelijke gehandicapte kinderen door polio
  •  Kinderhuwelijken

De zusters geven trainingen aan de vrouwen en deze vrouwen verspreiden dit binnen hun eigen kring. Het doel van de zusters om de vrouwen bewust te maken van hun rechten als mens. Uiteraard verlenen ze ook hulp op medisch gebied en verstrekken ze voeding en vitaminen.

De zusters wenden zich tot Vrienden om ook een bijdrage te doen aan dit  3-jarig project. Onze  zusterorganisatie in USA heeft in 2010 dit project gesteund. Vrienden zal voor 2011 en 2012 dit project ondersteunen. In  2011 is €3316,- overgemaakt naar het missiewerk in Hajipur.