Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

WK Voetbal 2014

Acties in Brazilë tegen mensenhandel. Zuster Dagmar Plum is werkzaam voor RENATE (Religious in Europe Networking against Trafficking and Exploitation) Deze groep is onderdeel van een wereldwijd network, genaamd TALITHA KUM, waarbij Dagmar afgevaardigde is namens RENATE.

Vorig jaar november is er een vergadering geweest in Brazilië, waarbij het speerpunt het plannen van acties tijdens het WK 2014 was om bewustwording onder de bevolking te kweken en het geven van voorlichting, om mensenhandel tijdens het WK 2014 in Brazilië te voorkomen.

Tweehonderd Braziliaanse zusters zijn al actief in de strijd tegen mensenhandel. De acties staand gepland tot na de Olympische Zomerspelen in 2016 in Brazilië.

Aktievoeren om het publiek bewust te maken.

Van Dagmar is het verzoek tot ondersteuning in de activiteiten tijdens en na de WK en de Olympische Zomerspelen gekomen.

Tijdens het WK zullen grenscontroles vrijwel onmogelijk zijn om de stroom van mensen uit de buurlanden op zoek naar een baan in goede banen te leiden. Met de sluiting van scholen, wordt gevreesd dat veel studenten zullen verhuizen van het platteland naar de steden die de Spelen te organiseren. De toestroom van fans en de beperkte mogelijkheden van verkeer binnen de stad zal zeker hotels, pensions en andere onderkomens een makkelijk doelwit maken voor degenen die onwetende deelnemers in hun “sex- en drugshandel” willen binnenhalen.
Tijdens festiviteiten als het WK worden veel mensen aangenomen om te werken in de verschillende sectoren van de horeca, zoals restaurants, bars, hotels, vervoer van goederen en mensen. Helaas kunnen banen die zeer voordelig lijken in bepaalde gevallen verkeerd uitvallen.

Talitha Kum, is ervan overtuigd dat er een groeiende trend is dat dergelijke grote internationale sportevenementen een gelegenheid zijn voor uitbuiting en slavernij van een breed scala van de bevolking: vrouwen, meisjes, jongens, jonge
mannen, en vooral degenen die in situaties van armoede en marginalisering leven. Degenen die werkaanbiedingen aanvaarden kunnen misleid en het slachtoffer worden van verschillende vormen van uitbuiting.

Doel van het project is:

  1. bewustwording kweken door informatie te verspreiden over de realiteit van mensenhandel en daardoor mensen op hun hoede te laten zijn.
  2. bezoekers van de voetbalwedstrijden te helpen om bewuste keuzes te maken bij het accepteren van aanbiedingen (bijv. “seksuele activiteiten”, drugs).
  3. Mobiliseren van het publiek met name overheid en religieuze leiders om de campagne te steunen via publieke verklaringen, materiële ondersteuning, personeel, financiën
  4. Organiseren alternatieve activiteiten, vooral voor de jongeren tijdens het WK.
  5. Openlijk veroordelen van gevallen van mensenhandel activiteiten in alle vormen tijdens de spelen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters heeft besloten om dit project voor € 5.000,- te ondersteunen.

Ik voetbal ten gunste van “het leven” en verzet me daarmee tegen mensenhandel.