Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Wereldgezondheidsdag

Op 7 april vieren we, sinds 1948,  “Wereldgezondheidsdag”.
Deze dag is door de Verenigde Naties (overkoepelend orgaan van de World Health Organisation) aangesteld.

Het ontbreken van goed onderwijs, armoede, ondoelmatig gezondheidsbeleid en -zorg, zijn items die veel ziektes en problemen in de hand werken. De bedoeling van deze dag is om deze – maar zeker ook ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven hangen – bespreekbaar te maken.
En daarom krijgt elk jaar een ander thema.

Dit jaar zijn het de insectenbeten, de zogenaamde ‘vectorziektes’. Meer dan de helft van de wereldbevolking loopt momenteel risico op het krijgen van één van deze ziektes, waaronder malaria, dengue en gele koorts. Alleen al malaria zorgt voor meer dan 600.000 doden per jaar. Veel van deze ziektes kunnen voorkomen worden door het gebruik van een (geïmpregneerd) muskietennet.

Wilt u doneren voor een muskietennet?

Uw donatie is welkom op IBAN rekeningnr. NL13INGB0000335600, BIC:  INGBNL2A of NL95RABO0364260602, BIC: RABONL2U.

Beschermd slapen.