Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Weduwen- en wezen in Ang’iya

In 2008 begonnen de medische missiezusters met een project voor basisgezondheidszorg in Ang íya Kenia, vlakbij het Victoirameer. Het weduwen- en wezenproject is onderdeel van de missie in Ang’iya waarbij zuster Mien nauw betrokken is.

Het weduwen- en wezenproject heeft de volgende activiteiten:

De weduwen worden geholpen bij het vinden van allerlei soorten werk en werkjes waardoor ze een eigen inkomen kunnen krijgen. Denk daarbij aan het vlechten van matten, het maken van manden, het verbouwen van gewassen in moestuintjes, enz.. Hierdoor zijn ze ook in staat om het (bescheiden) schoolgeld van hun kinderen te betalen, zodat die een opleiding kunnen volgen.

De wezen moeten worden ondersteund in hun basisbehoeften: voedsel, kleding, onderdak. Verder worden ze geholpen om in kleine tuintjes groenten, maïs en bonen te verbouwen. Als ze dat kunnen verkopen, houden ze daar nog wat geld aan over.

Er is geld nodig om zaden, kunstmest, maar ook zeep, kleding, pennen en schoolboeken te kopen! De zusters klopten dan ook bij de Vrienden aan voor een bedrag van 3.000 euro. De Vrienden hebben dit geld in april 2010 ter beschikking gesteld.

Zuster Mien Leistra heeft een groot eigen netwerk van donateurs in Nederland. Hun giften worden via de Vrienden doorgesluisd aan het project waarbij  ze betrokken is. Wilt u hier meer over weten, neem dan  contact met ons op.