Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Vervolg Ecologisch bewustzijn in Indonesië

In de zomer van 2013 reisde zuster Elly Verrijt naar Indonesië. Het waren bijzondere weken waarin zij  een aantal programma’s gaf. Ruim honderd mensen uit verschillende delen van Indonesië namen er deel aan. Meer en meer werden ze zich bewust van de delicate situatie van het milieu en de Aarde daar.  Ze begonnen te zien welk prijskaartje er hangt aan de ongebreidelde groei van de economie en de snelle ontwikkeling naar een modern land: het afbraakproces van de ecosystemen is in volle gang. Behalve de vele natuurrampen zijn overstromingen en landverschuivingen aan de orde van de dag. De mijnbouw en de kap van bossen laten diepe wonden achter in het landschap.

Vanuit dit nieuwe bewustzijn voelden de mensen weer hoe diep hun liefde voor Ibu Pertiwi ( Moeder Aarde) is. Ze komen in actie: op diverse plaatsen in Indonesië worden nu centra opgericht en gebouwd, projecten gestart waar mensen kunnen leren om anders met de aarde om te gaan. In Bandung is een centrum  in aanbouw en Elly Verrijt  is erg betrokken geraakt bij de geweldige groep enthousiaste mensen, van diverse religieuze en professionele achtergrond, die dit met elkaar doen. Werken aan een gezonde Aarde, aan hoop voor de toekomst overbrugt de kloof tussen de godsdiensten. Zie www.ecospiritcamp.org Grote groepen vooral jonge kinderen en tieners kwamen er al voor bewustwordingsprogramma’s en  om weer de verbinding met de natuur en aarde te voelen. Vanuit die verbinding zal iemand geen schade toebrengen aan de aarde. Het zullen mensen worden die de natuur en haar leven zullen beschermen en behoeden.

Mede door de workshops die Elly daar gaf is de aandacht nu ook gericht op andere groepen zoals mensen uit het onderwijs en de grote ondernemers, die rigoureus nemen van de natuurlijke bronnen.

Er werd ook een team gevormd en de eerste voorbereidingen getroffen voor een training op nationaal niveau die zal plaatsvinden in de zomer van 2014. Een dertigtal mensen uit alle delen van Indonesië zal worden voorbereid om dit bewustwordingswerk verder ter hand te nemen.  Elly Verrijt zal ook deze zomer /herfst weer enkele maanden naar Indonesië gaan, om nog meer te mogen doorgeven, ondersteunen en met hen verder te plannen. Er zullen nog andere programma’s zijn, o.a. in Bandung /Jakarta voor een honderdtal ondernemers en kadertraining voor  grote groepen mensen uit het onderwijs. Zij is gevraagd om te helpen bij het opstarten van nieuwe projecten want  nieuwe eco-centra zijn in oprichting.

Elly is de Vrienden en u allen die helpen bijzonder dankbaar dat u dit alles mee mogelijk maakt. Welzijn van de Aarde is immers een absolute voorwaarde voor het welzijn van mensen. Het is de basis voor alle gezondheid.

Jong geleerd is oud gedaan.

Jongeren maken zich ecologische waarden eigen in het eco-learning camp.

Werken aan bewustwording onder jongeren.