Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Venezuela – jeugdwerk in een krottenwijk

De wijk ’12 de Octubre’ is een krottenwijk in de Venezuelaanse stad Barquisimeto. De medische missiezusters ondernemen daar al meer dan tien jaar allerlei buurt- en vormingsactiviteiten. Een aantal zusters werkt in een gezondheidskliniek en is ook sterk betrokken bij de basisbeweging.

In de ’12 de Octubre’ leven veel jongeren. Zij zijn vaak vervreemd geraakt van hun eigen cultuur, йn een makkelijke prooi voor criminelen die hen misbruiken. De zusters willen beide problemen te lijf gaan door de jongeren een ideaal voor te houden dat hart en ziel raakt. Door bezig te zijn met de eigen cultuur, hebben ze een zinvolle activiteit en blijven ze tegelijk van de straat. Daarom organiseren de zusters muziek- en danscursussen, verzinnen ze allerlei (laagdrempelige) culturele activiteiten en richten ze de aandacht op nationale festiviteiten en hoe je die plaatselijk vormgeeft.

Zuster Luz Marina (44) is de coцrdinator van dit project. Zij krijgt hulp van drie jongerenwerkers. Samen willen ze tientallen jongeren tussen de 12 en de 18 jaar bereiken. De kosten van het project bedragen een kleine 6.000 euro. De Vrienden hebben in april 2010 besloten om dit bedrag ter beschikking te stellen

Jongeren uit de sloppenwijk ’12 Oktober