Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Trainingen ecologie en bewustzijn

Zonder gezond leefmilieu heeft medische gezondheidszorg uiteindelijk geen zin. Dit realiseren de medische missiezusters zich al langer, en tijdens het Kapittel in 2009 is besloten om meer aandacht te geven aan de wereldwijde ecologische crisis – hoe dat de gezondheid van mensen beïnvloedt en welke antwoorden mogelijk zijn. Trainingen in ecologisch bewustzijn horen daarbij.

Medische missiezuster Elly Verrijt werkte jarenlang in De Gaarde, leerplek voor een ecologische levenswijze. Tevens is zij nauw verbonden met het ecologische project HEAL op de Filippijnen: Haven for Ecological Alternative Living. In 2009 maakte zij een grote reis naar de Filippijnen en Indonesië. Zij zag daar de grote noodzaak tot ecologische veranderingen en tegelijk de ontvankelijkheid die daar bij groepen mensen bestaat. Veel religieuzen in Zuidoost Azië hebben behoefte aan trainingen in ecologisch bewustzijn, om daarmee in de eigen omgeving aan de slag te gaan. De kerken blijken een goed platform om mensen te mobiliseren en te trainen.

Elly Verrijt wil haar kennis en expertise gebruiken om mensen op de Filippijnen te trainen in ecologisch bewustzijn. De trainingen vinden plaats tussen september 2010 en januari 2011 en hebben de volgende onderwerpen:

  •  mensen bewust maken van de oorzaken van de wereldwijde ecologische crisis;
  •  mensen een ecologisch bewustzijn en een ecologische visie bijbrengen
  •  op zoek gaan naar wegen om te laten zien dat het anders kаn. O.a. via permacultuur, ‘zero waste management’, ecologische voeding en anders consumeren.

Elly Verrijt geeft haar trainingen in samenwerking met het District Filippijnen van de congregatie der medische missiezusters. Het District zorgt voor kost en inwoning. Voor haar reiskosten en voor documentatiematerialen heeft Elly Verrijt 3.000 euro nodig. De Vrienden hebben in april 2010 besloten om dit bedrag ter beschikking te stellen: het werk dat ze -belangeloos- gaat doen, is er belangrijk genoeg voor.

Elly Verrijt houdt een eigen weblog bij. Klik eens aan, als u nieuwsgierig geworden bent!