Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Training ecologisch bewustzijn Indonesië

Zr. Elly Verrijt is specialist op het gebied van ecologie. In 2011 heeft zij in Indonesië retraites gegeven voor medezusters en anderen  die zich bewust zijn van de situatie op de aarde en anders willen leren leven omwille van de verbetering van het milieu.

De westerse leefstijl heeft de moderne Indonesiër vervreemd van de oorspronkelijke sobere leefstijl en zijn verbinding met de natuur en de aarde. Ze zijn amper bezig met milieuzaken.

groepsretraite 2011 Java

De bisschoppen hebben onlangs een pastorale brief verstuurd waarin ze iedereen oproepen zich in te zetten voor het milieu en het behoud van de Aarde. Zij hebben zr. Elly gevraagd een training voor en met deze mensen te organiseren. In de zomer van 2013 hoopt zr. Elly naar Java te gaan om samen met de initiatiefnemers en andere belangstellenden een neterk op te ztten en de inhoud en vorm van de training op te zetten. Zr. Elly Verrijt zal dan tevens een heel prgramma van workshops en retraites geven naast de voorbereidingen voor de training.

Voor de training verwacht ze een kerngroep van 40 mensen die het erk verder gaan uitbouwen over de vele eilanden van Indonesië.  Het verblijf en de onkosten ter plaatse worden door de initiafnemers verzorgd. Bij Vrienden diende zr. Elly een aanvrag in voor de reiskosten naar Indonesië, een visum, inentingen e.d. Vrienden onderschrijven het belang van ecologische bewustwording en steunen de aanvraag van zr. Elly Verrijt voor € 1500,-

MMZ en anderen tijdens de retraite 2011 Java

HEAL in de Filipijnen is eveneens een ecologisch project dat door zr. Anne wordt gedragen. Meer informatie vindt u op de website.

zr. Elly Verrijt heeft ook een eigen website, hier vindt u meer informatie.