Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Studiefonds voor de medische missiezusters

Eén van de doelstellingen van de Vrienden MMZ is het mogelijk maken dat de zusters kunnen studeren en zich ontwikkelen om hun missie te kunnen uitvoeren.

In 2012 hebben drie medische missiezusters in Oost Afrika de volgende opleidingen gevolgd:

  • zuster Margareth Lupiya, werkzaam in Kenia,  heeft de studie Financieel Management gevolgd in Nairobi. Sinds kort is zr. Maggie penningmeester van de Sector Oost Afrika. Deze opleiding verschaft zr. Maggie de vaardigheden deze nieuwe verantwoordelijkheid goed te kunnen uit oefenen.

    zr. Maggie tijdens het veldwerk. Ze bezoekt gezinnen met jonge kinderen en geeft adviezen bijv. over voeding..

  • zuster Delipher Magola, studeert sociologie en antropologie aan de Maseno Universiteit in Kisumu. Zr. Delipher komt uit Malawi en heeft de laatste tweeënhalf jaar in Rubanda geassisteerd bij het Volksgezondheidsprogramma in Oeganda. Ze werkte in de apotheek, en was actief in het verspreiden van de missie van de zusters. Zr. Delipher is begaan met de minder-bedeelden en de opleiding kan haar ondersteunen bij de taak waarvoor zij zich geroepen voelt. zr. Delipher: Ik voel me aangetrokken tot maatschappelijke vraagstukken. En ik wil actief zijn bij de promotie en de helende missie  van mmz.
  • zuster Judith Were Lwanga volgt de opleiding maatschappelijk werk aan de Maseno Universiteit in Kisumu. Zuster Judith heeft de laatste tweeënhalf  jaar in Ang’iya gewerkt. Ze was betrokken bij het ondersteunen en testen van HIV/Aidspatiënten, ze werkte met weduwen aan inkomens gerelateerde projecten, onderwees jongeren over het voorkomen van HIV/Aids besmetting en gaf godsdienstlessen aan de kinderen op de basisschool van de parochie. Zr. Judith had geen opleiding op het gebied van sociologie  en met de verworven kennis zal ze nog beter aan de behoeften van haar omgeving kunnen voldoen.

Vrienden MMZ honoreren de aanvragen voor het volgen van de studies voor een totaal van € 16.805,-