Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Sponsor voor studie 4 Keniaanse jongeren.

Vorig jaar nam Michiel de Jong, neef van zr. Angela de Jong en penningmeester van de Stichting Education Runway, contact op met de Vrienden MMZ. Zijn er jongeren in Afrika die wij een studiefonds kunnen aanbieden.

Zijn motivatie om met Vrienden MMZ in zee te gaan omschrijft hij zelf als volgt: “Door samen te werken met een Nederlandse organisatie die zelf een vertegenwoordiging heeft in het betreffende land (Kenia in dit geval) hebben wij een grote zekerheid over de besteding van de middelen. Verder speelt mee dat mijn tante Joke (Angela) de Jong jaren als Medische Missiezuster gewerkt heeft in Malawi. Haar verhalen over ‘Afrika’ als ze weer eens in Nederland was, maakten grote indruk.”

In Ang’iya , bij zuster Mien Leistra en zr. Gaudencia, waren 4 jongeren die de middelbare school hadden voltooid en de capaciteiten hadden verder te studeren. Meer over de studenten en de visie en missie van Stichting Education Runway leest u op de site www.educationrunway.nl.

Wilt u ook jongeren een kans geven op een betere toekomst neemt u dan contact op met Natascha Catoire, St. Vrienden MMZ. Telefonisch op maandag en donderdag 030-273 25 03 of mail vriendenmmz@antenna.nl