Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Sponsor leerlingverpleegster Benta

Een van de meisjes in Ang’iya, een klein dorp in het noorden van Kenia wil dolgraag verpleegster worden. Ze heeft de capaciteiten en is erg gemotiveerd haar mensen te helpen als ze gediplomeerd verpleegster is.

Helaas beschikt ze niet over de financiële middelen haar opleiding te betalen. De opleiding kost € 1200,- voor komend schooljaar. Er zijn nu giften binnen voor totaal € 200,- maar dat is nog niet voldoende.

Wilt u Benta helpen haar studie te voltooien? Ze heeft al 2 jaar studie met goed resultaat volbracht.

U kunt uw donatie overmaken op St. Vrienden MMZ t.n.v. Benta rekeningnummer NL13 INGB 0000 3356 00 of NL95 RABO 0364 2606 02.

Achtergrondinformatie over Benta:
Ik was 5 jaar toen mijn vader stierf en een jaar later overleed mijn  moeder. We waren met 5 kinderen, 2 jongens en 3 meisjes, en allemaal nog erg jong. Het was niet gemakkelijk maar ik ontmoette mensen die ons hielpen. Ik ben erg blij met de kans die ik heb gekregen te mogen studeren. Tijdens en na mijn opleiding zal ik in staat zijn mijn eigen mensen te helpen. De nood is groot vooral omdat veel mensen besmet zijn met HIV.
Ik ben geboren op 10 december 1993 en volg sinds 2012 de verpleegstersopleiding aan St. Clares Kaplong School of Nursing.