Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Residentie voor oudere zusters in Pune.

Stichting Vrienden MMZ heeft een aanvraag gehad van de Medische Missiezusters in India voor een bijdrage in de bouw van accommodatie voor de ouder wordende zusters.

Geen van de huizen van de zusters in India is momenteel geschikt om de ouder wordende en meer hulpbehoevende zusters te huisvesten. Het gaat om acht Medische Missiezusters die meer zorg en hulp nodig hebben. Op het terrein van het huis van de zusters in Pune zal een complex gebouwd worden voor de senioren zusters. Het gebouw zal gebruikt blijven worden om ouder wordende zusters te huisvesten en heeft daarom geen verdiepingen.
Het gaat o.a. om slaapkamers, eetkamer, keuken, zorgkamer en een kapel.
District Noord-India draagt zelf ook bij in de kosten en draagt zelf de verantwoording voor de zorg voor deze zusters.

Stichting Vrienden heeft een eerste bijdrage toegezegd van euro 60.000.

Links in de hoek, ligt de grond waarop de nieuwbouw moet komen.

Links in de hoek, ligt de grond waarop de nieuwbouw moet komen.

Vooraanzicht van het bestaande huis in Pune.

Vooraanzicht van het bestaande huis in Pune.