Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Renovatie MMZ Kumasi Huis

Het MMZ Kumasi huis in het district Kumasi in Ghana is het huis en kantoor van de districtcoördinator, zuster Edith Dug-Yi, van Ghana.

Op termijn is het de bedoeling dat meer MMZ in dit huis gaan wonen. Momenteel is dit niet mogelijk omdat het huis dringend aan renovatie toe is. Ondanks meerdere reparaties lekt het dak zodanig dat zelfs muren aangetast worden en ook het kantoor met de districtfiles is niet lekvrij. Bij het laatste contact dat wij hadden met zuster Edith was ze net klaar met het droogdweilen van de vloer van het kantoor. Het – nu platte – dak moet in zijn geheel vervangen worden door een schuin dak met regengoten, waarin het regenwater opgevangen en in watertanken opgeslagen kan worden voor het droge seizoen.

Stichting Vrienden heeft een aanvraag gehad van € 17.440,- voor dit project en dit bedrag is ook toegekend.