Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Projecten najaar 2013

Uit verschillende delen van de wereld hebben de medsiche missiezusters projectaanvragen ingediend bij Vrienden Medische Missiezusters. Dankzij de giften, donaties, legaten en nalatenschappen die de Stichting Vrienden MMZ weer heeft mogen ontvangen kunnen alle aanvragen gehonoreerd worden. Totaal is een bedrag van € 67730,- overgemaakt.

Oeganda-Rubanda: de inrichting voor de kraamkliniek in Kampala. Meer info over de kraamkliniek hier.
Oeganda-Rubanda: renovatie van het zusterhuis Bukoto speciaal voor de zieke en oude zusters. Meer informatie volgt.
Kenia-Ang’iya: de apotheek voorzien van medicijnen en verband- en verpleegmiddelenn net zoals in 2012. Meer informatie uit 2012
Venezuela: bijdrage voor de bijeenkomst van de zusters in Latijns Amerika. Meer over de projecten in Latijns Amerika leest u hier.
India-Hajipur: ondersteunen van het zelfbewustzijn en de mogelijkheden voor de inheemse bevolking, voor meer informatie over dit meerjaars programma klikt u hier
India-Kasaiadih: gezondheidsprogramma voor de bewoners op het platteland (nieuw). Meer informatie volgt.