Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Opzetten gezondheidsprogramma in diverse gemeenschappen in Faisalabad, Pakistan

De Medische Missiezusters in Faisalabad, Pakistan hebben een aanvraag ingediend voor het opzetten van een gezondheidsprogramma in de gemeenschappen Wazirkhanwala, Malkawala, Hajji Tufail en Niamat Jutt, ongeveer vijftien tot twintig mijl van de verblijfplaats van de zusters.

In al deze gemeenschappen, is de meerderheid van zowel christenen als moslim vrouwen en -kinderen lager opgeleid en wordt gediscrimineerd.

De meerderheid van de mensen in deze gemeenschappen is werkzaam als dagloner in de schoonmaak of steenoven werknemer. Ze verdienen  $ 1,50 tot $ 3,50 per dag.

De steenoven werknemers worden beschouwd als de moderne slaven. Ze ontvangen naast hun loon geen voordelen. Daar hun loon niet voldoende is om in hun levensonderhoud te voorzien, moeten ze geld lenen van de eigenaar van de steenoven. Hierdoor hebben ze een schuld aan hem die ze nooit kunnen afbetalen, waardoor ze niet weg kunnen. De schulden bestaan vaak al generaties lang. Zeer weinig volwassenen zijn opgeleid. Kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten of worden kind-arbeiders omdat er geen volwassene is om voor ze te zorgen. Kinderen verlaten de school en worden drugsverslaafden. Ongeveer 25 procent van de kinderen heeft weinig interesse in onderwijs omdat er geen aandacht, steun en aanmoediging van de familie is. Gezondheidszorg, onderwijs en bewustwording zijn geen prioriteit in al deze gebieden.

Met het oog op de nieuw geformuleerde visie, missie en doelen van MMZ District Pakistan, waarbij de nadruk op betrokkenheid met de gemarginaliseerde armen in de steenbakkers gemeenschappen ligt, wordt om steun gevraagd voor deze missie van het brengen van volksgezondheid met een ecologisch perspectief.

De componenten van het project die financiering nodig hebben, zijn:
1. Verzamelen van gegevens d.m.v. onderzoek.
2. Vaardigheidstraining (analyse, leiderschap, gezondheidskennis, opleiding)
3. Organiseren van de gezondheidszorgers van de gemeenschappen
4. Preventieve Gezondheidszorg voor moeder en kind
5. Gezondheidsprogramma voor op de scholen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters is zich bewust van de nood in Pakistan en het belang van dit project en heeft € 5.000,00 ter beschikking gesteld.

Het harde leven van een steenoven werker.

Uitspraak van een vakbondsleider.

 

Zr. Iginia verstrekt medicijnen aan de kinderen van de brick kiln werkers, terwijl dr. Salamat een patiënt met rugklachten advies geeft, alvorens hem medicijnen te verstrekken.

Een mal wordt gevuld met klei om een baksteen te vormen die daarna te drogen gelegd wordt om later afgebakken te worden in de steenovens.