Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Opleidingsfonds verloskunde

Het opleidingsfonds verloskunde werd geïnitieerd door een anonieme donateur die via de Stichting Vrienden Medische Missiezusters vijf jaar lang een gift heeft toegezegd van € 15.000,00 om in het Attat ziekenhuis, Ethiopië, vrouwen de mogelijkheid te geven om verloskunde te studeren. Dit in overeenstemming met de millenniumdoelstelling om sterfte bij de geboorte terug te dringen door middel van het opleiden van professionals die verloskundige werk kunnen doen. Het project is begonnen in 2010.
De eerste gift van € 15.000 was in september 2010.

Zuster Toni verteld:

“We begonnen met het sponsoren van vijf studenten aan het Hosanna Health Science College. De opleiding duurt drie jaar. Helaas is een van hen getrouwd tijdens het schooljaar, dus studeerden er  vier af in oktober 2013, te weten: Wodnesh Sahle Bekena, Kidist Asefa Berta, Zew Shimerga Egwe en Lidet Tigistu Yohannes.

In 2010, hebben we ook een maand lang een trainingsworkshop kunnen houden voor 27 traditionele vroedvrouwen en gezondheidswerkers die thuisbevallingen begeleiden in de dorpen en gemeenschappen. De training bestond uit theorie en praktijk (in het ziekenhuis).
In 2011 werd dezelfde training voor een andere groep van traditionele vroedvrouwen en gezondheidswerkers uit andere gebieden gegeven, gedurende tien dagen in het ziekenhuis.

In de tussentijd, begonnen weer vijf jonge vrouwen aan de opleiding tot verloskundige in het  Hosanna Health Science College. Dat bracht het aantal op een totaal van negen studenten in 2011. Deze vijf studenten zijn afgestudeerd in oktober 2014. De foto is genomen tijdens het afstuderen.

Examen.

32 Gesponsorde studenten studeerden dit jaar af in Hosanna; verpleegkundigen, vroedvrouwen en laboranten. We zijn erg gelukkig en dankbaar voor het vertrouwen dat veel donateurs aan ons geven, waardoor wij in staat zijn om de mensen van Ethiopië, in het bijzonder in ons gebied, te helpen om onderwijs te volgen.

De in 2014 afgestudeerde studenten.

In 2012 begonnen vijf studenten aan de opleiding tot verloskundige. Dat bracht het totaal van gesponsorde studenten op 14 in dat jaar. Deze vijf studenten zijn nu in het derde jaar van de studie.

In 2013 realiseerden we ons dat met het fonds dat we hebben, we meer studenten konden laten opleiden. Daarom stuurden we nog eens tien studenten naar de opleiding. Dat bracht het totaal op 24 studenten die konden profiteren van deze beurs. Deze 10 studenten zijn nu in hun tweede jaar (zie kleine foto).

Dit jaar, op 20 mei 2014, ontvingen we de vierde gift en kunnen we opnieuw tien studenten verloskunde laten studeren. De bijgevoegde foto is van de meisjes die een toets doen in het ziekenhuis om te zien of ze het schooltoelatingsexamen zullen kunnen halen. Al met al hebben we nu 34 jonge vrouwen die profiteren van dit opleidingsfonds. Dit jaar zijn er 25 studenten in Hosanna, tien eerstejaars, tien tweedejaars en vijf derdejaars.

Toets voor het toelatingsexamen voor het eerste jaar verloskunde.

We zijn deze donateur en de Stichting Vrienden Medische Missiezusters erg dankbaar voor   dit opleidingsfonds. Het geven van onderwijs aan deze jonge vrouwen zal hen toerusten voor het leven. Ze krijgen betere mogelijkheden in het leven en misschien hebben we ze gered van een leven op straat. Met deze opleiding tot verloskundige gaan we ook in op de enorme behoefte aan gezondheidswerkers die kunnen helpen bij bevallingen en zorg voor moeder en kind”.