Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Ondersteuning voor wezen

Het wezen project begon jaren geleden toen HIV en Aids zich sterk verspreidde en veel ouders hieraan overleden. Veel wezen worden gesteund door de zusters vooral met het verstrekken van materialen als boeken, pennen en zeep voor de basisschool.

Momenteel zijn er 65 wezen van verschillende leeftijden uit de omgeving van Rubanda. Tien kinderen zijn Hiv-positief en krijgen Septrine en worden maandelijks gecontroleerd op hun bloedwaarden zodat ze kunnen starten met antiretrovial medicijnen als het nodig is. De meeste van deze kinderen leven met moeders of grootmoeders die oud en arm of zelf ziek zijn. Dit jaar waren er 5 kinderen die na de basisschool konden doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Hoewel het onderwijs officieel gratis zijn de klassen overvol, is er een tekort aan schoolmaterialen en moeten ouders wel betalen voor schoolmaterialen als boeken, uniformen en transport. Zij hebben schoolgeld nodig.

Als één kind uit een gezin de mogelijkheid krijgt onderwijs te volgen en een diploma te behalen wordt de negatieve spiraal van armoede doorbroken en kunnen deze succesvolle mensen hun verwanten helpen.

schoolboeken voor de jongeren, in het midden zit zr. Bernadette Narotso