Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Ondersteuning basisgezondheidszorg in Lahore

In 2006 begonnen drie medische missiezusters in Pakistan aan een nieuwe missie in de miljoenenstad Lahore. Zij zetten een project op voor basisgezondheidszorg in twee arme wijken waar veel christenen wonen. Niet dat het project zich alleen maar op christenen richt: de zusters helpen iedereen, ongeacht religieuze achtergrond.

Ze begonnen met een inventarisatie van de grootste problemen in de buurten waar ze gingen werken. Knelpunten waren o.a. schoon drinkwater, een goede drainage en het afval dat overal slingerde. Veel mensen kampten daardoor met ziekten die op zich makkelijk voorkomen konden worden: hoofdpijnen, infectieziekten, dysenterie en diarree.

De zusters hebben inmiddels een mobiel gezondheidsteam gevormd waarin ook een plaatselijke arts, een verloskundige en twee gezondheidswerkers zitten. Ze helpen inmiddels maar liefst 3.500 patiënten per jaar, geven voorlichting over hygiëne en gezondheid en geven vijftig ondervoede kinderen extra voeding, vitamines en medicijnen.

De zusters vroegen de Vrienden eind 2009 voor een bijdrage van 3.600 euro om het project draaiende te kunnen houden. Hiervan wordt dan voedsel en medicijnen gekocht, worden voorlichtingsmaterialen gemaakt, en worden trainingen voor de gezondheidswerkers bekostigd. De Vrienden hebben dit geld graag ter beschikking gesteld.

Meer weten over dit project? De coördinator zuster Pauline Sadiq schreef erover in de decembernieuwsbrief van de Vrienden, op pagina 4 en 5.