Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Noordoost India – ommuring en uitbreiding van vormingshuis

De meeste medische missiezusters zitten van oudsher in India. Op dit ogenblik werken daar bijna 200 zusters, verspreid over het hele land. Het land is verdeeld in drie districten: Noordoost India, Noord India en Zuid India. Dit project speelt in Noordoost India.

In Nagaland, een Indiase deelstaat tegen de Birmese grens aan, staat een vormingshuis van de medische missiezusters: de plek waar de novicen uit Noordoost India worden gevormd en opgeleid. Dit huis wordt uitgebreid met een klaslokaal en een bibliotheek. Daarnaast was het noodzakelijk om het terrein te ommuren en veiligheidsmaatregelen te treffen, vanwege de criminaliteit in de regio. Het uitbreidingsproject had al eerder klaar moeten zijn, maar een grote overstroming in 2008 zorgde voor complicaties. In 2010 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

De Vrienden hadden het bouwproject al eerder gesteund, en besloten in april 2010 tot een extra steun van euro 17.000. Hierdoor kan het gehele project worden gerealiseerd.