Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Nieuw bestuurslid stelt zich voor

Het Bestuur van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters stelt graag het nieuwe bestuurslid de heer Leo Kerklaan aan u voor.

Het bestuur van Vrienden MMZ bestaat uit vijf tot zeven bestuursleden waarvan 1 lid een medische missiezuster is. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. In 2012 heeft het bestuur van twee leden afscheid genomen. Versterking van het bestuur was zeer welkom. De heer Leo Kerklaan zal zich o.a. bezighouden met de beoordeling van de projectaanvragen, samen met zr. Magda van Hoyweghen.