Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Naar school!

schooluniformen aanmeten

Het gezondheidsprogramma in Rubanda, Oeganda, richt zich vooral op de kinderen en jongeren. Aids in Afrika vraagt veel slachtoffers, veel ouders overlijden en de weeskinderen zijn aan hun lot overgelaten.

Jaren geleden startten de medische missiezusters met het gezondheidsprogramma. Ze verstrekken medicijnen aan de kinderen die HIV-positief zijn, geven bijvoeding aan de weeskinderen en zorgen voor schoolmaterialen zoals boeken en uniformen.

Momenteel zijn er 65 wezen van verschillende leeftijden uit de omgeving van Rubanda die naar de zusters komen voor hulp. De meeste van deze kinderen zijn wees of leven met moeders en grootmoeders die oud en arm of zelf ziek zijn en niet voor de kinderen kunnen zorgen.

Tien kinderen zijn Hiv-positief en krijgen de hiv-remmer Septrine. Ze worden maandelijks gecontroleerd op hun bloedwaarden, zodat ze kunnen beginnen met antiretroviale medicijnen als het nodig is.

Hoewel het onderwijs officieel gratis is, moet er wel betaald worden voor schoolmaterialen als boeken, uniformen en transport. De zusters steunen nu 55 kinderen door het verstrekken van deze materialen. En er zijn 5 kinderen die na de basisschool nu kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Als één kind uit een gezin de mogelijkheid krijgt onderwijs te volgen en een academische graad te behalen, wordt de negatieve spiraal van armoede doorbroken en kunnen deze succesvolle mensen hun verwanten helpen.

De Medische Missiezusters uit Rubanda vroegen aan de Vrienden een financiële bijdrage in de kosten voor medicijnen, voeding, schooluniformen, boeken, schoolgeld, zeep en zaden voor een bedrag van € 7186,00. Dit bedrag is geheel toegekend.