Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Naailessen voor tienermoeders

In Angiya, Kenia, zijn steeds meer jonge ongehuwde meisjes, die op de leeftijd van 15 tot 17 jaar, die zwanger zijn. Zij verlaten de school en na de bevalling zorgen zij voor hun baby i.p.v. de school af te maken. Ze hebben geen bron van inkomsten voor hun eigen levensonderhoud of dat van hun baby. De vaders zijn jongens die ook nog op school zitten en geen inkomen hebben. De ouders zijn ook beperkt in hun financiële middelen om allen te onderhouden. Dit heeft de zusters ertoe gebracht voor de jonge moeders naailessen te organiseren.

Hiermee verwerven de meisjes een vaardigheid waarmee ze geld kunnen verdienen en onafhankelijk kunnen zijn. In de omgeving van Ang’iya zijn zeker 20 jonge ongehuwde moeders. Dit project gaat van start met 5 meisjes omdat er niet voldoende naaimachines zijn. De zusters dienen een aanvraag in voor het financieren van meer naaimachines, naaimaterialen en de salarissen van de naaileraressen. Na 1 jaar worden de lessen afgerond en willen de zusters de jonge moeders een naaimachine meegeven om te kunnen starten als naaister en zo in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

In totaal gaat het om een bedrag van € 3000,- dat geheel door de Vrienden is toegekend. Een donor heeft zich eveneens bereid verklaard twee naaimachines te financieren voor twee moeders.

zr. Gaudencia, de tienermoeders en de onderwijzende kleermaker