Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Meer hulp aan kwetsbare kinderen in Ethiopië

Ethiopië heeft 5,4 miljoen wezen. Om deze kinderen te beschermen tegen verwaarlozing en misbruik, heeft de Ethiopische katholieke kerk een kinderbeschermingsplan ontwikkeld. Zuster Senait Mengesha mmz werkt bij het departement van vrouwen en familiezaken. Zij zet zich, samen met anderen, in om training te geven aan hen die met en voor kinderen werken. De training betreft meerdere onderwerpen zoals goed ouderschap en praktijken die schadelijk zijn voor kinderen, meer specifiek jonge meisjes.

Dit is een project dat meerdere jaren bestrijkt en ook dit voorjaar 2015 heeft Stichting Vrienden weer een bijdrage van € 10.000,- hieraan geleverd.

Lees hier het vorige artikel over dit onderwerp.