Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Medicijnen voor sloppenwijk

Barquisimeto is een sloppenwijk in Venezuela. Zuster Juanita Ortega begon hier 25 jaar geleden met haar werk en het verstrekken van goedkopere medicijnen voor de mensen is onderdeel van de missie. Zuster Maigualida runt tegenwoordig de apotheek.

Dagelijks komen ca. 50 mensen naar de apotheek van MMZ om medicijnen te kopen tegen een lagere prijs dan gangbaar. Dit is een belangrijke bijdrage voor de mensen van Barquisimeto.

MMZ wil deze service en bijdrage verbeteren en uitbreiden. Het is belangrijk de apotheek van voldoende voorraad te voorzien. Naast de apotheek bouwt de overheid een ziekenhuis dat de naam krijgt van zuster Juanita Ortega en de overheid heeft toegezegd dat alleen de apotheek van MMZ zal worden erkend.

Om de apotheek beter uit te rusten heeft zr. Maigualida  een aanvraag bij de Vrienden MMZ ingediend voor het kopen van medicijnen, een computer en printer. Daarnaast dient de apotheek geregistreerd te worden voor een samenwerking met het ziekenhuis.  Zr. Maigualida heeft lokaal fondsen gevonden. Het resterende bedrag van € 4334,- draagt Vrienden MMZ bij.