Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Kraamafdeling in Oeganda

Moeder- en kindsterfte tijdens zwangerschap en in het kraambed is in Afrika nog steeds een groot probleem. De laatste jaren hebben de zusters de zwangere vrouwen aangemoedigd en uitgenodigd naar het Medical Health Center in Rubanda, Oeganda, te komen wanneer hun uitgerekende datum nadert voor een professionele en medische begeleiding. De aanstaande moeders reageren hierop positief maar nu is er niet voldoende ruimte om ze op te vangen. De huidige bevallingskamer is een voormalige voorraadkamer en er is geen ruimte voor de moeders na de bevalling. Vaak wordt er een geïmproviseerde plek op de grond gecreëerd. De zwangere vrouwen die nu komen in afwachting van hun bevalling verblijven in ruimtes waar andere patiënten zijn met verschillende ziektes. Dit is riskant omdat er besmettingsgevaar kan zijn.

Ieder jaar werken medische studenten in het ziekenhuis in Rubanda. Ook zij hebben geadviseerd de zwangere vrouwen te scheiden van de overige patiënten. Binnen de gemeenschap is het idee van een kraamafdeling positief ontvangen en hebben de mensen ook een bijdrage gedaan.

Dit heeft ertoe geleid te besluiten tot uitbreiding van het ziekenhuis met een kraamafdeling.

De kosten hiervoor zijn € 78.000,-. De medische missiezusters ter plekke zijn zelf actief met het werven van fondsen, donateurs en sponsoren. De Vrienden hebben toegezegd € 55.000,- aan de bouw van de kraamafdeling bij te dragen. Wilt u dit project steunen? Vermeldt u bij uw donatie ‘Kraamafdeling’ en uw gift krijgt deze bestemming.

Extra informatie:

Er zijn tamelijk veel zwangere vrouwen met Hiv die moeten worden getest en gecontroleerd tijdens en na hun bevalling om moeder en kind te beschermen met het programma ‘Voorkomen transmissie van moeder naar kind ’. Dit is een onderdeel van het gezondheidsprogramma. Primary Health Care Programm.

Van de zwangere vrouwen die voor hun bevalling naar het Rubanda PHCP komen, hebben er 4 tot 6 per maand met complicaties te kampen tijdens hun zwangerschap en bevalling. Een aantal moet voor een keizersnede naar het ziekenhuis in Kampala, 435 kilometer en 6 uur rijden van Rubanda.

De provinciale wegen zijn echter slecht begaanbaar, het is een bergachtig gebied. En tijdens het regenseizoen is de weg onbegaanbaar, ook met een Four Wheel drive. Het verplegend personeel moet daarom vaak te voet de bergen in. Veel dorpen zijn dus slecht bereikbaar, en de leefomstandigheden laten te wensen over.

Voor zwangere vrouwen die gaan bevallen, vooral als er sprake is van complicaties, is het moeilijk het ziekenhuis te bereiken. Daarbij worden vrouwen nauwelijks ondersteund door hun mannen omdat deze in de steden wonen of andere vrouwen hebben. De meeste mannen zijn namelijk polygaam.