Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Klaslokalen in garage

`Het Huis voor bijzondere kinderen Jose Felix Ribas’ groeit uit zijn jasje. De garage verbouwen tot drie klaslokalen is een oplossing.

Zuster Yira Infante werkt sinds 2006 als onderwijzeres in het ‘Huis’. De ruimte waar dertig kinderen worden onderwezen is niet groot genoeg. Mede door de toename van het aantal kinderen is de behoefte aan uitbreiding groot. De projectaanvraag betreft het ombouwen van de huidige garage door drie muren op te trekken, zodat de garage in drie kleine klassen wordt verdeeld. In elke klas kunnen dan acht kinderen met hun tafeltjes en stoeltjes zitten. Het budget voor de verbouwing en inrichting van de klasjes is € 5411,-. De Vrienden hebben deze aanvraag volledig gehonoreerd.

Het ‘Huis voor bijzondere kinderen’ is in 1982 opgericht. Het Huis doorliep verschillende stadia voordat het uiteindelijk werd erkend als onderwijskundig instituut voor ‘bijzondere’ kinderen afkomstig uit extreem arme leefomstandigheden. Recentelijk heeft het zijn visie en missie als volgt geformuleerd: ‘Het verzekeren van educatie voor kinderen die lijden aan een vorm van mentale tekortkomingen, een educatie die de kinderen vaardigheden leert waarmee ze kunnen integreren in de samenleving’.

Acht onderwijzers runnen het ‘Huis’. Het Ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de salarissen van deze onderwijzers. De administratieve kosten worden gedekt door donaties van familie en vrienden.

een muurtje optrekken