Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Kansen voor meervoudige gehandicapte kinderen

Cofari is een professioneel revalidatiecentrum voor kinderen met een verstandelijke of andere neurologische beperking. Het zijn meestal kinderen uit arme families die bij Cofari worden geholpen. Er komen 28 kinderen naar Cofari, 18 daarvan komen dagelijks van 8.00-16.00 uur en 10 kinderen krijgen ambulante therapie. De meeste kinderen zijn meervoudig gehandicapt en rolstoelafhankelijk en worden gehaald en gebracht.

Cofari biedt een uitgebreid programma waaronder fysiotherapie, logopedie, bezigheidstherapie, psychotherapie en een uitgebalanceerd voedingsplan. De psychologen ondersteunen de kinderen en de ouders. In Peru heerst een taboe op het hebben van een kind met een handicap en hebben de ouders gevoelens van schaamte en schuld over hun kind. Samen oefeningen doen bevordert de band tussen ouder en kind komt het welzijn van beiden ten goede.

In 2003 nam medische missiezuster Patricia het initiatief om 3 gehandicapte kinderen op te vangen en te revalideren. In de loop van de jaren is dit uitgegroeid tot een centrum waar gemiddeld 30 kinderen geholpen worden. Dit kan zij niet alleen en Cofari heeft nu een staf van professionals om de kinderen te begeleiden en ondersteunen bij hun ontwikkeling.

instructie van fysiotherapeut (zr. Patricia geheel rechts)

Zuster Patricia heeft bij de Vrienden een projectaanvraag ingediend voor een bijdrage in de kosten van het personeel en materialen voor een bedrag van € 24.680,-. De Vrienden hebben besloten deze aanvraag voor een bedrag van € 12.340.- te honoreren. Cofari krijgt ook steun van de Stichting Bijzonder Kind. Bezoekt u de site http://www.stichtingbijzonderkind.nl voor meer informatie.