Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Inrichting missiehuis zr. Mien

Drie jaar geleden begonnen de medische missiezusters met een nieuw project in een afgelegen deel van Kenia: een project voor basisgezondheidszorg. Er zijn jonge Afrikaanse zusters bij betrokken die hulp krijgen van de Nederlandse zuster Mien Leistra. Met hulp van de bisschop, de overheid en de Vrienden kon er al snel een kleine gezondheidskliniek worden geopend. De kliniek staat in de buurt van het plaatsje Rongo, in Zuidwest Kenia, bij het Victoriameer. Het is een geïsoleerd gebied waar ca. 54.000 mensen wonen. Er is geen stromend water of elektriciteit, het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt ongeveer 50 kilometer verder.

Het gezondheidscentrum groeit en voorziet in een zeer grote behoefte. Er wordt gewerkt aan Aids-preventie, basisgezondheidszorg en schoon drinkwater.

Tot voor kort sliepen de zusters zelf in de kliniek! Dit werd echter onwerkbaar, vandaar dat is besloten om een eigen huis te bouwen. Dit zusterhuis zal in juni 2010 feestelijk worden ingewijd door de bisschop. Maar in een kaal huis kan je niet leven: daar is huisraad voor nodig. De Vrienden hebben daar in april 2010 7.000 euro voor beschikbaar gesteld. De zusters werken zó hard en hebben hun energie ook zó nodig, dat een goede plek om te wonen en bij te komen een eerste vereiste is.

Zuster Mien Leistra schreef in april 2010:

“Namens de medische missiezusters wil ik jullie hartelijk danken voor je steun. Als ons huis klaar is en goed is ingericht, kunnen we er mensen ontvangen die ons graag voor korte tijd willen helpen bij ons werk. Tot nog toe was dat niet mogelijk, aangezien de dichtstbijzijnde stad op 12 kilometer afstand ligt.

Ons nieuwe huis is niet zomaar een gebouw van cement en steen: het is veel meer voor ons, een goede plek om te wonen en te leven. Door jullie steun maken jullie in feite deel uit van onze missie. Wij zijn daar blij en dankbaar om.

Hartelijk dank, of in de taal van ons gebied: Erokamana ahinya!…”