Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Indonesië – gemeenschapsontwikkeling in Wangon, Java

Al in 1947 werden er Nederlandse medische missiezusters uitgezonden naar Indonesiл. Zij zijn daar decennialang werkzaam geweest, maar hebben gaandeweg hun werk kunnen overdragen aan zusters uit Indonesiл zelf. Er werken nu ruim 20 Indonesische medische missiezusters op verschillende plekken.

In 2005 werd er een nieuwe missie geopend in Wangon, midden Java, een kleine 300 kilometer van Jakarta vandaan. Het is een arm gebied: veel mensen moeten met allerlei kleine baantjes -als ze die al hebben- het hoofd boven water zien te houden. Op gebied van hygiлne is er nog veel te verbeteren. Daarom zijn de zusters met name met voorlichting en gemeenschapsontwikkeling bezig. Zo organiseerden ze een paar jaar geleden een wedstrijd voor ‘een gezond huis’: mensen met goede ideeën en initiatieven werden beloond met prijzen. Onder andere hierdoor zijn veel mensen dorpstoiletten gaan aanleggen.

Maar de nood blijft hoog. Teveel mensen hebben nog niet de beschikking over schoon water en doen alles in de rivier om de hoek: van wassen en afwassen tot en met hun behoeften. Geen wonder dus dat ziekten als diarree, dysenterie, tyfus en malaria welig kunnen tieren.

De zusters blijven inzetten op gemeenschapsontwikkeling: mensen bewust maken van wat beter kan. En ze het perspectief geven dat samenwerking op basaal niveau zijn vruchten af kan werpen.

Zo worden arme families aangemoedigd om hun vrije tijd meer effectief en creatief te gebruiken. Bijvoorbeeld door het maken van mest uit organisch afval – dat kunnen ze verkopen op de markt waardoor ze hun inkomen kunnen aanvullen. Anderen leren hoe ze op een eenvoudige manier hun inkomsten en uitgaven bij kunnen houden, zodat ze minder snel in de schulden komen. Mensen die een bedrijfje op willen zetten, kunnen een startkapitaal lenen dat ze renteloos een jaar later kunnen aflossen.

Op deze en andere manieren worden mensen aangemoedigd om stapje voor stapje hun persoonlijke leefomgeving te verbeteren. De zusters kijken daarbij of ze samen kunnen werken met belangrijke sleutelfiguren uit de gemeenschap.

30% van de projectkosten komt uit bijdragen van de mensen voor wie het project bestemd is. Voor de overige 70%, 22.000 euro, hebben de zusters aangeklopt bij de Vrienden. Met dit geld kunnen ze drie jaar vooruit. Eind 2009 hebben de Vrienden dit bedrag beschikbaar gesteld.