Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

India – renovatie zustershuis in Tamil Nadu

 

De meeste medische missiezusters wonen van oudsher in India. Op dit ogenblik werken daar bijna 200 zusters, verspreid over het hele land. Het land is verdeeld in drie districten: Noordoost India, Noord India en Zuid India. Ruim de helft van de zusters leeft en werkt in Zuid India.

Het Kodaikanal Huis van de zusters in de deelstaat Tamil Nadu, Zuid India, is bijna 150 jaar oud. De zusters kochten het huis in 1959. Het doet dienst als gemeenschapshuis, vormingscentrum, kliniek, er is een kapel en er woont een aantal zusters.

Het huis ligt in een toeristengebied. Maar dat betekent niet dat de inwoners welvarend zijn – integendeel, het is een gebied waar veel kastelozen (dalits) en etnische minderheden wonen, waar het vaak slecht is gesteld met de hygiлne en waar het analfabetisme hoog is. Daarom zijn de zusters volop betrokken bij allerlei missiewerk: bewustwording rond gezondheid en hygiлne, basale gezondheidszorg, en speciale programma’s voor vrouwen en voor kinderen. Het Kodaikanal Huis is hierbij het centrum van alle activiteiten.

Een van de vleugels van het huis is dringend aan renovatie toe, inclusief een nieuwe fundering en uitbreiding van de ruimte. Deze renovatie is des te belangrijker omdat men een aantal nieuwe roepingen verwacht – aspirant-zusters zouden hun formatie in het Kodakanail huis moeten krijgen. Daarnaast hebben de zusters accommodatie nodig voor al het groepenwerk met de dalits (kastelozen) en voor het emancipatiewerk voor en door vrouwen. Bovendien wil men delen van de extra ruimte gaan verhuren om zo voor extra inkomsten te zorgen.

Kortom, aan de ene kant is de veiligheid van het gebouw in het geding en worden de risico’s te groot. Aan de andere kant wordt het belang van een goede accommodatie alleen maar groter, gezien de plannen en verwachtingen van de zusters.

De zusters hebben geprobeerd om lokaal fondsen te werven voor de grote verbouwingen. Dat lukte tot op zeker hoogte, maar er is toch nog ruim 100.000 euro nodig. De kosten liggen o.a. zo hoog omdat veel bouwmaterialen van elders aangevoerd moeten worden.

De Vrienden hebben eind 2009 besloten om een investering van 40.000 euro in dit project te doen. Verder zullen ze bevriende fondsen interesseren voor dit project.