Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Hulp voor kwetsbare kinderen

Ethiopië heeft 5,4 miljoen wezen. Om de weeskinderen te beschermen tegen verwaarlozing en misbruik heeft de Katholieke Ethiopische Kerk het Kinderbeschermingsbeleid opgesteld.

Dit beleid en deze plannen moeten worden verspreid en bekend gemaakt aan iedereen die met of voor kinderen werkt, op scholen en crèches en bij projecten voor weeskinderen. De Social Rehabilitation Unit is verantwoordelijk voor het verspreiden van dit werk en het creëren van bewustzijn onder de professionals. Zuster Senait geeft de workshops en trainingen aan de professionals en reist daarvoor door Ethiopië. Tijdens de workshops is er ook uitwisseling van informatie en ideeën om het programma te kunnen optimaliseren.

De Stichting Vrienden honoreren de aanvraag van € 15.000,- voor dit project volledig.