Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Hulp aan Filipijnen

In de Filipijnen zijn diverse projecten van de medische missiezusters. Drie medische missiezusters zijn naar het rampgebied vertrokken voor hulpverlening aan de lokale bevolking. Voor de ondersteuning van de noodhulp die de zusters verstrekken ontvangen we veel donaties. Hiervoor onze dank.

Het bestuur van Vrienden MMZ heeft besloten een bijdrage te doen van € 6000,- uit het noodfonds.

Wilt u een bijdrage doen? Stort uw gift op Raborekening NL95 RABO 0364 260602 t.n.v. Vrienden MMZ onder vermelding van Filipijnen. Uw geld komt daar waar het nodig is.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang op de Filipijnen.

Orkaan Pablo heeft eerder veel verwoestingen veroorzaakt in de Filipijnen.