Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Groeten uit de Filipijnen.

In november 2013 werd de Filipijnen getroffen door een van de zwaarste orkanen ooit.

De tyfoon Haiyan (of Yolanda, zoals hij op de Filipijnen genoemd wordt) richtte een ongekende ravage aan. De Medische Missiezusters daar, die nog steeds actief betrokken zijn bij de hulp aan de slachtoffers, hebben zich met andere religieuzen verenigd in de Association of Major Religious Superiors of the Philippines (AMRSP) om gezamenlijk erop toe te zien dat het geld dat door de donateurs van de verschillende congregaties bijeen is gebracht verantwoord besteed wordt. In de afgelopen tijd werden er bijvoorbeeld materialen voor huisvesting van 1200 gezinnen in de gemeenschappen van Jaro, Tacloban en Abuyog geleverd. Indien mogelijk wordt een bestaand huis weer opgebouwd of anders herbouwd. Dit alles met hulp van de getroffen bewoners. Op andere plaatsen worden boeren ondersteund om hun huis en land weer leefbaar te maken.

“Het is nog een lange , lange weg te gaan, maar de actieve hoop die in de harten van mensen en gemeenschappen leeft is inspirerend . Met diep geloof in de God van mededogen en in de Goddelijke Voorzienigheid die ze nooit verlaten heeft toen alles verloren was, blijven de mensen hier hun leven opbouwen”, aldus zr. Carmelita Perez, MMZ. Zij spreekt tevens haar dank uit naar alle mensen die hebben bijgedragen met donaties voor de wederopbouw.

Uw gift is nog steeds welkom.

Rabobank IBAN-rekeningnummer: NL95 RABO 0364 2606 02
ING IBAN-rekeningnummer: NL13INGB0000335600

U kunt u ook gebruik maken van onze “Steun ons” knop aan de linkerkant van de website.

De verdeling van bouwmaterialen voor huizen in Tacloban.