Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Fair Trade Week 2014

Van zaterdag 25 oktober tot 2 november is het Fairtrade Week. Zoals ieder jaar kan men weer verschillende fairtrade acties verwachten. Aandacht voor fairtrade op de radio. En via de  huis-aan-huisfolder met aanbiedingen voor fairtrade producten bij verschillende supermarkten en Wereldwinkels.

Een product dat het Fairtrade-keurmerk draagt, beantwoordt aan de volgende criteria:

  • De producenten (vaak boerenorganisaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
  • De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.
  • De contracten met de koper of de invoerder worden zo veel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
  • Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
  • De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen.
  • Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden geteeld.

De Medische Missiezusters dragen hun steentje bij door mensen in diverse werelddelen, te helpen om gemeenschappelijk iets te ondernemen. Bijv. bij de ecologische projecten in Indonesië en de Filippijnen waar door veel enthousiaste mensen aan wordt meegewerkt.

Tevens hebben de Medische Missiezusters  een adviserende rol bij ECOSOC (Economic and Social Council). Deze raad coördineert het werk van de United Nations op economisch, sociaal,  onderwijskundig gebied en op het gebied van gezondheid en gerelateerde gebieden.