Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Evaluatie Hulp aan kwetsbare kinderen in Ethiopië

Twee jaar geleden deed zr. Senait Mengesha een beroep op de Stichting Vrienden Medische Missiezusters voor een bijdrage aan het bekendmaken en verspreiden van het kinderbeschermingsplan, opgesteld door de Ethiopische katholieke kerk.

In die twee jaar hebben inmiddels 53 professionals workshops en training gehad en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

De deelnemers verworven kennis over het kinderbeschermingsplan en deden opvoedingsvaardigheden op, nuttig voor het werken met kinderen en jongeren, en raakten bekend met de Alternative Child Care Guidelines.

De Social Rehabilitation Unit, die hiervoor verantwoordelijk is, heeft intussen ook het kinderbeschermingsplan vertaald in het Amharic, een lokale taal, en gedeeld met de deelnemers aan de workshops alsmede met andere projectmedewerkers die het document nodig hebben.

Dit project is een project dat steeds verder uit moet groeien, door het delen van de opgedane kennis met anderen en gaat ervan uit dat hierdoor het leven van veel kinderen zal verbeteren.

Sr. Senait, die het hoofd van het departement ‘Vrouwen en familiezaken’ is, is het afgelopen jaar bezig geweest met het maken van een document over het standpunt van de katholieke kerk in Ethiopië betreffende genitale verminking van vrouwen. Zij heeft dit document aan de betreffende instanties overhandigd.

Zie hier ook ons vorig artikel uit 2012.

Deelnemers aan een workshop.