Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Een jaar na de typhoon Haiyan

Bijna een jaar na de onvoorstelbare verwoestingen door de typhoon Yolanda (internationaal Haiyan genoemd), zijn veel getroffen provincies volop bezig om zich daarvan te herstellen.

Een voorbeeld daarvan is het eiland Culion, waar bijna ieder aspect van het dagelijks leven terug is naar een normale situatie. Hetzelfde kan gezegd worden van andere provincies, zoals Samar en Leyte, maar een volledig herstel in alle gebieden waar de typhoon heeft huisgehouden, zal nog wel enige tijd in beslag nemen.

Samen met diverse religieuze congregaties en hun partner SLB zijn er plannen gemaakt om op het eiland Culion multifunctionele evacuatiehallen te bouwen om de bevolking op te kunnen vangen tijdens een nieuwe typhoon. Men verwacht in december van dit jaar met de bouw te kunnen beginnen. Op verschillende locaties lopen programma’s om de bevolking te hervestigen en om blijvend in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Tatay Jimmy Calix en Nanay Cresencia op weg naar Poblacion in een gedoneerde boot om hun zeedruiven te verkopen. De gedoneerde boten helpen de bevolking van het eiland Culion om in hun levensonderhoud te voorzien.