Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Dagboek van een medische missiezuster

‘Het dagboek waar u stukjes uit kunt gaan lezen, is geschreven door mij: Angeline Ruiter, Medische Missiezuster en tegenwoordig wonend in Nijmegen, waar ik een kleine praktijk aan huis had in complementaire geneeskunde en begeleiding van mensen op spiritueel, fysiek, emotioneel en energetisch niveau.

Na een afwezigheid van bijna 25 jaar, besloot ik om, nu ik het fysiek nog net weer zou aankunnen, het te wagen om definitief afscheid te nemen van Afrika, waar ik lange tijd met hart en ziel gewerkt had in de preventieve volksgezondheid: het opzetten van de Public Health in het kleine koninkrijkje Swaziland en het begeleiden van een team in Nangina, Kenia. In beide landen ging ik heel ziek weg zonder echt afscheid te kunnen nemen. Nu ging ik dat dus maar doen. Afscheid nemen en tegelijkertijd mezelf weer dingen te laten ervaren die een mens weer uit oude patronen zou halen om soepeler te worden. Een mens kan zo gewend raken aan een goed leventje in Nederland!’

Wekelijks publiceren we een gedeelte uit het dagboek van Angeline Ruiter over haar bezoek aan Kenia. Ze verhaalt over het leven van de Kenianen en van de medische missiezusters in Kenia.