Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Dag van het geweldloos verzet

20 Februari staat in het teken van het geweldloos verzet. Het begrip ‘geweldloos verzet’ is nauw verbonden aan mensen als Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Zij hebben in hun tijd voor de nodige onrust gezorgd, die uiteindelijk wel tot een aantal veranderingen in de samenleving hebben geleid. Eén van de argumenten om geweldloze akties te voeren was dat geweld alleen maar ander geweld oproept.

De Medische Missiezusters zijn in India werkzaam onder de Dalits, een bevolkingsgroep die niet tot een kaste behoort, maar tot de allerlaagste; de onaanraakbaren, alleen goed genoeg om het vuile werk op te knappen. De Medische Missiezusters zetten zich in om de levensomstandigheden van deze Dalits te verbeteren, door het verlenen van basisgezondheidszorg, maar ook om ze de verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun leven en hun gemeenschap. De zusters leren bijv. vrouwen hoe ze zich kunnen organiseren, wat effectief leiderschap is en hoe ze zich (geweldloos) teweer kunnen stellen tegen machtsmisbruik. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina ‘projecten’, onder de kop “aandacht voor vrouwen en kinderen”.