Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Internationale Moedertaaldag

De UNESCO heeft 21 februari uitgeroepen als de Internationale Moedertaaldag

Deze dag staat niet zozeer in het teken van de eigen moedertaal, maar van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid in de wereld.

De taal is het instrument om het culturele erfgoed levend te houden.

Al heeft de Dag de titel ‘Moedertaal’, het is juist de taalkundige en culturele diversiteit die er wereldwijd heerst die gepromoot wordt tijdens deze Dag. Een diversiteit die juist waardevol is en reden zou moeten zijn tot meer begrip. Vandaag de dag is er over de hele wereld nog strijd om taal. Dit zou niet nodig moeten zijn. Ieder mens, ieder volk heeft recht op zijn eigen taal.

Ook de Medische Missiezusters komen in hun werk in aanraking met een grote diversiteit aan talen en culturen en respecteren deze. Zij doen zich vaak grote moeite om de taal van de plaatselijke bevolking te leren om tot een beter wederzijds begrip te komen.