Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Bestuursverslag 2013

De St. Vrienden Medische Missiezusters informeert u graag over de organisatie, de financiën, de activiteiten en de projecten die in 2013 onze aandacht vroegen in het jaarverslag 2013.

U kunt het jaarverslag 2013 hier lezen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de bestuurssecretaris mw. Natascha Catoire, bij voorkeur per mail: vriendenmmz@antenna.nl of telefonisch op maandag en donderdag 030-273 25 03