Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Bestuursverslag 2012

Help sterke vrouwen in hun werk! Dankzij u als donateur kan de Stichting Vrienden Medische Missiezusters deze sterke vrouwen, de medische missiezusters helpen en ondersteunen in hun werk dat nog steeds broodnodig is. In veel landen zoals Kenia en India maar ook Duitsland melden zich jonge vrouwen om aan hun roeping gestalte te geven bij de Medische Missiezusters.

De Stichting Vrienden MMZ is geheel afhankelijk van donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen, wij ontvangen geen subsidies.  De Stichting geniet de ANBI status, een status die goed financieel beleid waarborgt.

De Stichting Vrienden MMZ wordt geleid door een bestuur met professionals die zich belangeloos inzet.

Voor meer informatie over de Stichting Vrienden MMZ kunt u hier het bestuursverslag 2012 lezen.