Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Bent u onze nieuwe penningmeester?

Het bestuur van de stichting Vrienden Medische Missie Zusters

zoekt op korte termijn een  penningmeester/bestuurslid.

De stichting Vrienden Medische Missie Zusters is een ANBI erkende instelling die het werk van de Medische Missiezusters wereldwijd ondersteunt en het district Nederland/België in het bijzonder.

Dit gebeurt door middel van fondsenwerving en voorts uit de opbrengsten van het vermogen van de stichting.

Wij verwachten van de man of vrouw die wij zoeken;

–         betrokkenheid bij de noden van de derde Wereld

–        enige affiniteit met de religieuze congregatie waar de zusters deel van uitmaken

–         een accountancy en/of financiële economische achtergrond

Naast de algemene bestuurstaken is de penningmeester specifiek betrokken bij;

–         het in samenspraak met de bestuurssecretaris opstellen van de begroting

–         contacten met onze accountant inzake het opstellen van de jaarrekening

–         beheer van het stichtingsvermogen d.m.v. deelname in de beleggingscommissie

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Bestuursleden zijn onbezoldigd maar gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met:

* de voorzitter, Mw. Monique Wijnhoven  mmjmwijnhoven@gmail.com  tel: 0653878599

* de bestuurssecretaris Mw. Natascha Catoire vriendenmmz@antenna.nl 0302732503

* de penningmeester dhr Jan Goes,  jangoes@caiway.nl  tel 0306885562