Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Basiszorg bij de allerarmsten in Pakistan

Voor de allerarmsten in Pakistan bieden de medische missiezusters een uitgebreid programma zoals medische hulp, voedsel voor de kinderen en voorlichting ter voorkoming van ziektes

In 2006 zijn de medische missiezusters gestart met het project ‘basisgezondheidszorg’ in Lahore. In de afgelopen vijf jaar zijn er vorderingen gemaakt maar er is nog steeds veel werk. De inspanningen van de zusters zijn erop gericht dat de gemeenschap, kinderen, moeders en de familie zich bewust wordt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid ter voorkoming van ziektes. De zusters benaderen scholen om ze te betrekken bij de voorlichting over gezondheid en hygiëne. Daarnaast zorgen de zusters ervoor dat de mensen een behandeling in het ziekenhuis krijgen als dat noodzakelijk is. De zusters leiden vrouwen op tot gezondheidswerker. De opgedane kennis en vaardigheden zetten ze in bij het verkrijgen en behouden van een goede gezondheid voor henzelf en voor hun gemeenschap.

De zusters hebben een aanvraag ingediend voor het verstrekken van voeding en vitamines aan de kinderen, het bieden van gezondheidszorg op de scholen van de kinderen, voor het opleiden van gezondheidswerkers en het verstrekken van medische hulp. De Vrienden hebben de aanvraag volledig gehonoreerd voor het bedrag van € 7.950,-.

Meer informatie over het werk van de medische missiezusters in Lahore kunt u ook vinden in de Nieuwsbrief van december 2009 op blz. 4 en 5.

In 2009 hebben Vrienden dit project ook ondersteund, u leest bij de projecten hierover meer informatie.