Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Allerheiligen en allerzielen

De feestdagen van Allerheiligen, 1 november en Allerzielen, 2 november zijn dagen waarop alle heiligen geëerd worden, vooral degenen die niet beschikken over hun eigen speciale feestdag. Door vieringen in de Kerk bij te wonen  en grafrituelen uit te voeren, nemen veel mensen tijd om deze twee dagen om hun geliefde doden te eren. In sommige tradities, het herkennen van de ‘levende heiligen “onder ons wordt ook aangemoedigd. God zegene hen allen!

grafrituelen