Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

75 Jaar MMZ in District Nederland-België

Niet alleen is het dit jaar de 89e Stichtingsdag van de Society van de Medische Missiezusters, maar tevens was het op 24 november 2014, 75 jaar geleden dat de Medische Missiezusters in Nederland begonnen zijn. Naar aanleiding daarvan heeft  zuster Bep Tijssen een gedicht gemaakt waarin die 75 jaar belicht worden.

 groei in verbondenheid

We herdenken vijfenzeventig jaar.

Ooit waren we vreemden voor elkaar

Meer dan we toen vermoeden konden,

voelen we ons nu sterk verbonden.

We groeiden langzaam naar elkaar,

samen vieren wij driekwarteeuw jaar.

 

De, nu oud tot zeer oud geworden, groep

beantwoordde een innerlijk sterke roep,

te gaan naar hen wie hulp werd onthouden,

hulp die we hun graag geven zouden

en die we deskundig ook geven konden,

waar ook ter wereld we mogelijkheid vonden.

In geest en in hart voelden we ons gedreven;

bewust kozen we deze ‘weg ten leven’ ,

onwetend van wat ons zou staan te wachten

vol geloof en spirituele gedachten,

twijfelend soms, in onzekerheid:

wat zetten we in, wat raken we kwijt?

Er is gestreden, geleden, gebeden,

wij zijn gebleven, niet uitgetreden.

Ervaring en inzicht heeft ons gevormd.

Vrede brak door waar het soms had gestormd.

Opleiding, missiebenoeming, reisgebed,

dan ergens ter wereld ‘aan het werk gezet’.

 

Deze districts-vijfenzeventig jaar

bracht ons naar hier en ginds en daar:

naar Indonesië, Burma, Zuid-Afrika,

Congo, Malawi, Brasilia,

Ghana, Uganda, Kenya,

Jordanië, Peru etcetera.

Anna Dengel’s visionair ideaal

bindt ons tezamen, structureel en internationaal.

Nooit had dit alles kunnen gebeuren

zonder de tienduizenden ‘open deuren’

van vrienden die plaatselijk zich

organiseerden

en ons financiële steun garandeerden.

Door de Stichting Vrienden Em-Em-Zet

wordt, van harte, die verbondenheid

voortgezet.

Nog bijna met zeventig herdenken we samen,

dat we, binnen dit ideaal, elkaar tegenkwamen;

dat we vanuit België en Nederland

de wereld introkken; we werden verwant

met volk en cultuur van vele landen

en ook daar ontstonden vriendschapsbanden.

Nu, na twintig of meer tropenjaar,

terug uit de wereld van ‘hier en daar’,

leeft de wereld nóg in ons, als vast gegeven.

Ook wie ‘thuis’ bleef, leefde een ‘missieleven’.

Zo werd ‘fire and flame’ tot een blijvend geflonker:

zelfs een kleine pit geeft licht in het donker.

 

We zijn dankbaar voor vijfenzeventig jaar,

voor wat het ons bracht, hetzij licht of zwaar,

voor elke mens die ons, waar ook, vertrouwde

en met wie we samen gemeenschap bouwden.

Dank aan Anna Dengels spiritualiteit:

nog steeds een krachtbron, tot in deze tijd!