Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

24 oktober Dag van de Verenigde Naties

Op 24 oktober 1945 werd de Verenigde Naties opgericht.  Ze wilden zich inzetten voor de vrede door internationale samenwerking en collectieve veiligheid. Medische missiezuster Celine Paramundayil werkt bij de Verenigde Naties. Hier vindt u meer informatie.

De doelstellingen van de VN corresponderen met de missie en visie van de Medische Missiezusters.

De Verenigde Naties heeft vier doelstellingen:

  1. de bevordering van de internationale vrede en veiligheid;
  2. de ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties;
  3.  samenwerking bij het oplossen van internationale problemen;
  4. het bevorderen van de naleving van de mensenrechten.

Door lid te worden van de VN aanvaardt een land de doelstellingen en de voorschriften die vastgelegd zijn in het Handvest.
Bij de oprichting in 1945  waren 51 landen lid. Nu zijn bijna alle landen van de wereld (191) lid van de VN.

De hoofdzetel van de VN is gevestigd in New York City. In december 1946 stelde John D. Rockefeller Jr. een bedrag van acht miljoen dollar ter beschikking voor de aankoop van een stuk grond langs de East River in New York City voor het realiseren van het hoofdkantoor.

zuster Celine Paramundayil (links) bij de VN

Meer informatie over de bijeenkomst van bovenstaande foto klik hier.